Budowa kart chipowych

Karty pamięciowe

Karty chipowe pamięciowe posiadają wyłącznie układy pamięciowe, wśród nich wyróżniamy pamięć typu ROM (Read Only Memory), PROM (Programmable ROM) oraz EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM). Pamięć ROM od momentu wyprodukowania jest pamięcią tylko do odczytu, PROM jest pamięcią jednokrotnie zapisywalną, EEPROM jest pamięcią przystosowaną do wielokrotnego kasowania i zapisywania. Wiele modeli kart pamięciowych jest dodatkowo wyposażonych w układy zabezpieczające. Moduł zabezpieczający zezwala na modyfikowanie zawartości pamięci EEPROM karty dopiero po podaniu właściwego kodu PIN. Kilkakrotne wprowadzenie błędnego kodu powoduje trwałą blokadę dostępu do pamięci.

Karty procesorowe

Umieszczone na złotej płytce styki wykorzystywane są przez znajdujący się pod nimi mikroukład do komunikowania się z urządzeniami zewnętrznymi. W układzie scalonym mogą znajdować się elementy takie jak procesor (CPU – Central Processing Unit), pamięć, układy zabezpieczające, układ zerowania, układ wejścia/wyjścia oraz zegar. Obecność poszczególnych obszarów w danym układzie scalonym zależy od rodzaju karty. Największy obszar karty chipowej procesorowej zajmują układy pamięci wykorzystywane do przechowywania kodu programu i danych o różnym przeznaczeniu, które są niezbędne do realizacji podstawowych zadań karty. Pamięci stosowane w kartach dzielą się na dwie grupy – pamięci ulotne i pamięci nieulotne. Pamięć ulotna to pamięć, której zawartość jest kasowana po wyłączeniu zasilania. Większość obszarów pamięci w kartach zajmuje pamięć nieulotna. Dane przechowywane w tego rodzaju pamięci nie są kasowane po odłączeniu zasilania.

Karty plastikowe | Identyfikatory