Druk termosublimacyjny

Metoda zbliżona do techniki druku termotransferowego, która polega na sublimacji stałych warstw farby z folii za pomocą wysokiej temperatury (przechodzenie pod wpływem ciepła ze stanu stałego w gazowy) i przenoszone na kartę plastikową. Farba w stanie gazowym wnika następnie w powierzchnię podłoża karty i wywołuje reakcję chemiczną. Dzięki możliwości zmian temperatury głowicy drukującej można sterować ilością przenoszonej farby. Prezentacje obrazu wyglądają raczej jak zdjęcia a nie obraz drukowany. Ze względu na fakt, że podczas drukowania niezależnie od rzeczywistego krycia powierzchni zużywane są zawsze cztery pełnoformatowe wycinki folii barwiącej koszty materiałowe są dość wysokie. Maszyna termosublimacyjna drukuje z rozdzielczością 300 dpi i liniaturą 75-140 lpi., w pełnej palecie barw 16,7 mln kolorów a cały nadruk jest dodatkowo pokryty warstwą ochronną, zabezpieczającą przed ścieraniem. Z powodu niższej rozdzielczości i liniatury oraz braku możliwości użycia dodatkowych kolorów z palety PANTONE druk termosublimacyjny nie pozwala na uzyskanie takiej jakości jak w metodzie offsetowej. Metoda ta idealnie nadaje się do druku identyfikatorów ze zdjęciem.

Karty plastikowe | Identyfikatory