Druk UV / IR

Druk UV (Ultraviolet) widoczny po oświetleniu lampą ultrafioletową oraz druk IR (Infrared) widoczny w podczerwieni są technikami zabezpieczającymi kartę plastikową. Obie techniki wymagają użycia specjalnych farb. Napisy UV oraz IR są widoczne tylko wówczas, gdy na kartę pada promieniowanie o odpowiedniej dlugości. W przypadku ultrafioletu jest to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali krótszej niż światło widzialne i dłuższej niż promieniowanie rentgenowskie (ang. X-rays). Oznacza to zakres długości od 100 nm do 380 nm. W przypadku druku IR mamy do czynienia z promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Oznacza to zakres od 780 nm do 1 mm. Lampa UV i sensor IR pozwalają na szybkie obejrzenie nadruku, który jest niewidoczny gołym okiem.

Karty plastikowe | Identyfikatory