Historia kart chipowych

Rok 1970 uznawany jest za początek ery układów scalonych umieszczanych w plastikowym podłożu; w tym właśnie roku japoński wynalazca Kunitaka Arimura opatentował wynalazek dotyczący plastikowej karty zawierającej jeden lub więcej układów scalonych do generowania określonych sygnałów. Ze względu na ograniczenia dotyczące licencji wynalazek ten nie przedostał się poza granice Japonii i nie wywołał większego wpływu na rozwój kart chipowych w innych krajach. W roku 1974 we Francji dziennikarz Roland Moreno opatentował tzw. „niezależny obiekt elektroniczny z pamięcią”. Jego wynalazek koncentrował się na funkcjonalnych aspektach karty, włączając w to użycie tajnych słów kodowych, np. PIN (Personal Identity Number) dla kontroli dostępu do zgromadzonych w karcie danych. W tym samym roku Moreno założył firmę Innovatron, której licencję do dzisiaj posiada większość producentów kart chipowych. Firma IBM prowadziła w tym samym czasie niezależne badania nad zastosowaniem w kartach bankowych układu scalonego, które miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa ich użytkowania. Czołowy francuski producent komputerów Honeywell Bull we współpracy z Motorollą opracował w roku 1976 pierwszą kartę pamięciową (bez mikroprocesora) a w roku 1979 pierwszą kartę inteligentną (z mikroprocesorem). Jedna z pierwszych prób wykorzystania kart z mikroprocesorem w sektorze bankowym została przeprowadzona przez French Bank Association (obecnie Carte Bancaire) w latach 1982-1984. Eksperyment zakończył się sukcesem i wyborem karty CP8 firmy Bull jako najbardziej odpowiedniej dla zastosowań finansowych. Ważnym wydarzeniem, będącym punktem zwrotnym w historii kart chipowych, było pojawienie się w roku 1986 pierwszego standardu dla kart elektronicznych ISOIIEC 7816-1. W roku 1991 Philips zaprezentował kartę z modułem szyfrującym umożliwiającą przeprowadzenie operacji z kluczem publicznym. Cztery lata później ta sama firma przedstawiła pierwszą kartę bezstykową zgodną z ISOIIEC 14443-1-MIFARE classic. Każdego roku wydawane są normy ISOIIEC określające charakterystyki coraz to nowych kart chipowych.

Karty plastikowe | Identyfikatory