Hologramy

Hologram to fotograficzny zapis na nośniku przynajmniej dwufalowego obrazu interferencyjnego, który w odczycie daje dwa niezależne od siebie obrazy przestrzenne 3D (trójwymiarowe). Zadaniem hologramu jest przede wszystkim zabezpieczenie produktu (karty) przed skopiowaniem, jednak coraz częściej hologram jest stosowany jako element wyróżniający produkt podwyższając tym samym jego prestiż.

Można rozróżnić hologramy standardowe oraz indywidualne. Hologramy standardowe oparte są na gotowych, wcześniej wyprodukowanych matrycach, przez co nie ma konieczności ponoszenia bardzo wysokich kosztów początkowych. Na życzenie Klienta produkujemy również hologramy indywidualne, niestety należy się liczyć w takim przypadku z wysokimi kosztami przygotowania hologramu oraz czasochłonnością przedsięwzięcia.

Karty plastikowe | Identyfikatory