Karty SIM

Karta chipowa SIM (Subscriber Identity Module) jest nieodłącznym elementem wyposażenia każdego telefonu GSM. Dzięki zapisanym w niej informacjom system identyfikuje abonenta, sprawdza jakie są jego uprawnienia i na tej podstawie umożliwia mu dostęp do określonych usług. Moduł SIM występuje w dwóch formatach 25x15 mm (format plug-in) oraz 86x54 mm (format karty płatniczej). Karta o formacie plug-in jest obecnie stosowana w zdecydowanej większości aparatów GSM ze względu na jej rozmiar. Wewnętrzna struktura karty jest zgodna ze strukturą typowej karty elektronicznej, a różni się ona od innych kart wyłącznie zawartością pamięci, która jest charakterystyczna dla danej aplikacji. W pamięci ROM zapisany jest program sterujący działaniem mikrokomputera oraz algorytmy kryptograficzne. Pamięć EEPROM zawiera takie zmienne informacje jak książka telefoniczna tworzona przez  użytkownika, numer obszaru przywołań LA (Location Area Identification), czyli informacja o aktualnym położeniu stacji ruchomej, międzynarodowy numer abonenta IMSI (International Mobile Subscriber Identity), wiadomości SMS (Short Messages System) oraz tymczasowy numer abonenta TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty plastikowe | Identyfikatory