Karty elektroniczne pamięciowe i procesorowe

Karta elektroniczna (chipowa) to uniwersalny nośnik danych w postaci karty wykonanej z plastiku z umieszczonym na niej (lub wewnątrz niej) jednym lub kilkoma układami scalonymi, które pozwalają na ochronę procesu logowania użytkownika, kontrolę dostępu i zawartych na niej danych. Może być odczytywana za pomocą urządzeń automatycznych, np. przy zawieraniu i rozliczaniu transakcji finansowych oraz w kasach cyfrowych. Karty elektroniczne można podzielić na: karty pamięciowe (posiadają pamięć elektroniczną) i karty procesorowe (posiadają specjalny mikroprocesor).

Karty elektroniczne charakteryzują się:

Karty elektroniczne znalazły wiele zastosowań w życiu codziennym. Najczęściej służą jako:

Karty elektroniczne, ze względu na sposób przesyłania danych dzielą się na dwa rodzaje:

Karty plastikowe | Identyfikatory