Karty kontroli dostępu

Karty chipowe będące narzędziami w systemach kontroli dostępu spotykamy w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie oraz instytucji. Karty o takim zastosowaniu coraz częściej stosują również banki oraz wojsko jako elementy zabezpieczające systemy komputerowe. Karty kontroli dostępu posiadają najczęściej zdjęcie oraz dane osobowe właściciela naniesione na kartę przy wykorzystaniu jednej z metod druku, tj. termosublimacja, retransfer, druk cyfrowy. Karty mogą zawierać również podpis właściciela karty w  formie skanu naniesionego na kartę na etapie druku lub naniesiony fizycznie na kartę dzięki specjalnej powłoce umożliwiającej pisanie na plastikowej nawierzchni. Niejednokrotnie karty chipowe stosowane w systemach kontroli dostępu są zabezpieczone poprzez konieczność wprowadzenia numeru PIN (Personal Identity Number). Karty coraz częściej zawierają dane biometryczne i/lub antropometryczne (np. odcisk palca) posiadacza karty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty plastikowe | Identyfikatory