Karty magnetyczne

Karta magnetyczna to karta, w której nośnikiem danych jest pasek magnetyczny. Jest to jedno z najtańszych rozwiązań w przypadku, gdy konieczne jest przechowywanie informacji na nośniku pamięci. Odczyt danych odbywa się przez przeciągnięcie karty w czytniku reagującym na zmiany pola magnetycznego. Pasek magnetyczny posiada trzy ścieżki zapisu, pierwsza pozwala na zapisanie 76 znaków alfanumerycznych, druga to 37 znaków tylko numerycznych, trzecia natomiast to105 znaków tylko numerycznych.

Karty plastikowe mogą być wyposażone w dwa rodzaje pasków magnetycznych: LoCo i HiCo.

LoCo - niski współczynnik koercji (mniejsza odporność na rozmagnesowanie)
HiCo - wysoki współczynnik koercji (większa odporność na rozmagnesowanie)

Karty plastikowe | Identyfikatory