Karty przedpłacone

Karty przedpłacone (prepaid cards) zwane również kartami wstępnie ładowanymi (preloaded cards) są wykorzystywane do przeprowadzania operacji finansowych o niewielkiej wartości. Karty takie posiadają wszystkie cechy klasycznej karty płatniczej, jednak użytkownik takiej karty nie korzysta z przyznanego przez bank kredytu ani też ze środków zgromadzonych na rachunku, lecz z pieniędzy przekazanych na rachunek karty w ramach limitu ustalonego z bankiem. Bardzo popularną odmianą karty przedpłaconej jest tak zwana karta podarunkowa (Gift Card). Cechą szczególną tej karty jest jej limit kwotowy, najczęściej wydrukowany w postaci odpowiedniej liczby na awersie karty. Karty takie mogą być kartami jednorazowymi, które stają się bezużyteczne po wykorzystaniu jej limitu lub doładowywanymi do wysokości limitu. Karty podarunkowe, jak sama nazwa wskazuje, są przekazywane w formie prezentu, przez co nie posiadają danych osobowych umieszczonych na awersie karty, a osoby z nich korzystające są identyfikowane na podstawie podpisu znajdującego się na rewersie karty lub numeru PIN (Personal Identity Number).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty plastikowe | Identyfikatory