Karty zdrowia

Karta chipowa wykorzystywana w systemach zdrowia, opieki społecznej oraz ubezpieczeń umożliwia identyfikację pacjenta i sprawdzenie, czy ma on uprawnienia do korzystania z usług medycznych. Dodatkowo zawiera informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, jego dolegliwości, zastosowanych leków oraz metod leczenia, jak również wyniki przeprowadzonych badań, analiz, itp. Bardzo istotną funkcją jaką pełni karta zdrowia jest jej pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy lekarzami różnych specjalizacji bez konieczności ich bezpośredniej konsultacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty plastikowe | Identyfikatory