Produkcja kart chipowych

Proces wytwarzania kart chipowych składa się z dwóch podstawowych etapów – produkcji układu scalonego oraz jego wmontowania w kartę plastikową. Pierwszy etap produkcji kart chipowych sprowadza się do testowania układów scalonych oraz ich montowania w specjalnych ramkach za pomocą kleju epoksydowego. Tak przygotowane płytki umieszczane są w specjalnej maszynie, która dodaje cienkie, złote połączenia drutowe pomiędzy wyprowadzeniami płytki krzemowej a stykami karty. Następnie ramki z układami scalonymi są wypełniane tworzywem sztucznym w celu uzyskania modułów elektronicznych o identycznych wymiarach zewnętrznych niezależnie od wcześniejszych wymiarów układów scalonych. Kolejny etap to cięcie i formowanie, podczas którego gotowe elementy są przycinane do odpowiednich rozmiarów. W trakcie ostatniego etapu przetwarzania następuje zintegrowanie wcześniej przygotowanych elementów w produkt finalny. Proces ten przeprowadzany jest w taki sposób, aby nie było możliwości usunięcia układu scalonego bez zniszczenia karty, co daje gwarancję bardzo wysokiego stopnia bezpieczeństwa.

Karty plastikowe | Identyfikatory